Acceptatie

beleid

Wat mag er in een

(bedrijfs-) afvalcontainer

 • Maximaal 5 % hout
 • Textiel
 • Papier en karton
 • Isolatiemateriaal
 • Kunststof en plastic
 • Maximaal 5 % glas
 • Maximaal 5 % groenafval
 • Vuilniszakken met kantine afval
 • De rolcontainer voor bedrijfsafval of restafval is bedoeld voor licht afval

Wat mag er niet in een

(bedrijfs-) afvalcontainer

 • Olie
 • Verf
 • Mest
 • Grond
 • Asbest
 • Dakafval
 • Autobanden
 • Puin en stenen
 • IJzer en metalen
 • Chemische vloeistoffen
 • Boomstronken en wortels
 • Bagger, slib of grond die vloeibaar is

Let op!


De rolcontainer voor (bedrijfs)afval of restafval is niet bedoeld voor zwaar afval
Het wordt gezien als vervuiling wanneer wij alle overige afvalsoorten die niet onder de categorie bedrijfsafval en restafval vallen in de (bedrijfs)containers aantreffen.